6 maja

lean materiały szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean gry Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.